onsdag 12 november 2014

Vad ska de bli av Spanien? (2). Galicien: ”En galicisk suverän republik går via brytandet med det spanska politiska systemet”

Galicien representerar både en rik och våldsam historia som en naturskönhet som är stor.Galicien:

”En galicisk suverän republik går via brytandet med det spanska politiska systemet”


Av Dick och Mirian Emanuelsson

Intervju (Audio) med Nestor Rego, generalsekreterare i det Galiciska Folkets Union, (UPG):


2014-11-02 / DEN AUTONOMA PROVINSEN GALICIEN är både mytomspunnen som vacker. Högst upp i det högra nord-västra hörnet av Spanien, ovanför Portugal, ligger Galicien med sina oerhört vackra fjordliknande vikar och enormt rika fiskevatten. 

De nära 100 000 kvadratkilometer som Galicien utgör för sina 2,8 miljoner invånare har varit under utländsk ockupation flera gånger. År 715 tog muslimerna kontrollen. Men det varade inte länge. Galicien blev ett kungadöme, först under Asturien och sedan som eget rike.

Under den spanska republiken (1931-1939) fick Galicien status som federal stat men med Francofascismens övertagande upphävdes denna status. Terrorn inleddes trots att Galicien aldrig var indraget i de väpnade striderna. Det beräknas att cirka 5.000 galicier avrättades, varav bara 836 ställdes inför domstol. Folkrörelsen och vänstern likviderades mer eller mindre fysiskt. Flera mindre gerillagrupper bildades efter kriget men de flesta infångades och avrättades av diktaturen.

Flamman har talat med Nestor Rego, generalsekreterare i det Galiciska Folkets Union, (UPG), den starkaste kraften inom det Nationalistiska Galiciska Blocket, BNG, där Rego är ledamot av BNG:s arbetsutskott.


Nestor Rego, generalsekreterare i det Galiciska Folkets Union, (UPG) och ledamot av det Nationalistiska Gallegiska Blockets (BNG) arbetsutskott.


Inom BNG existerar det tre partier och rörelser men cirka 70 procent av medlemmarna utgörs av partilösa. BNG har en EU-ledamot, sju ledamöter i det autonoma galiciska parlamentet och två kongressledamöter i Madrid och satt även i regeringen under en period tillsammans med socialistpartiet PSOE.
– UPG bildades 1964, för exakt 50 år sedan. Målsättningen var att reorganisera den patriotiska galiciska rörelsen som nästan hade krossats som konsekvens av kriget och den efterföljande Francodiktaturen. UPG:s ideologiska bas och metod att analysera den konkreta situationen var och är marxistisk.

Rego säger att partiet kompletterar marxismen med Lenins politiska teorier. Men slår fast att den sociala befrielsekampen inte kan föras separat från den nationella patriotiska kampen för ett Galicien som en egen suverän och socialistisk stat. UPG anser att Galicien är en nation underordnad den spanska staten med ett kolonialt beroende till denna. 

– Det är med denna historiska bakgrund och den ackumulering av kamperfarenheter som det Galiciska Nationalistiska Blocket bildades 1982. Det är i dag den främsta patriotiska och politiska vänsterkraften. Det har en mycket tydlig och radikal kritik mot det existerande politiska systemet i Spanien och strävar till att upprätta en Galicisk republik.


”Vi försvarar industrin för Galiciens framtid”, säger strejkande och konfronterade metall- och varvsarbetare som försvarar sin arbetsplats mot industrislaktarna i Madrid.


Rego säger att det är omöjligt att verka med denna politiska målsättning inom ramen för den spanska författningen. Centraliseringen av den politiska makten till Madrid förnekar kapaciteten som nationerna inom Spanien representerar.
– En galicisk suverän republik går via brytandet med det spanska politiska systemet och öppnandet av samarbete med de olika nationerna som är integrerade i den spanska statsbildningen. Processerna i Katalonien eller Baskien är exempel på denna process.

Han understryker också vad han kallar för flagranta exempel av den spanska statens antidemokratiska karaktär. Exempel han anför är den spanska författningsdomstolens beslutar att förvägra katalanerna att genomföra sin folkomröstning. Eller det kanariska folket som också förvägras att svara ja eller nej på frågan om oljeprospektering.

– Det faktum att Madrid eller Bryssel fattar politiska beslut drabbar direkt den produktiva sektorn ekonomiskt i Galicien. Besluten drabbar den galiciska varvsindustrin, fiskeflottan eller boskaps- och jordbruksskötsel. Därför för vi en intensiv kampanj för att medvetengöra den galiciska befolkningen att galicisk suveränitet inte bara är politiska rättigheter utan även en överlevnad i fråga om sociala och ekonomiska rättigheter.

“För ett hederligt och värdigt arbete, Nej till (Rajoyregimens) arbetsmarknadsreform”, kräver en enig arbetarklass i Galicien.


De olika nationalistiska vänsterpartierna som har parlamentarisk representation i Madrid samarbetar i en rad frågor. Nestor Rego säger att det kan verka motsägelsefullt att verka för en egen stat samtidigt som man intar platser i kongressen i Madrid. Men det finns frågor som kan vara viktiga att bekämpa, också från kongressen.

– Vi har en makt som inte bara bekämpar de olika folken och nationerna i Spanien. Den inför också nya repressiva mekanismer för att slå ned de folkliga och sociala protesterna mot den brutala nedskärningen av den allmänna sociala sektorn. “Lagen om Medborgartrygghet”, även döpt till Munkorgslagen, har som mål att dramatiskt öka böter och andra straff för att förhindra den folkliga mobiliseringen. Allt detta försämrar de demokratiska rättigheterna som rätten att demonstrera.

Det finns heller ingen patriotisk galicisk borgarklass med politiska språkrör i galiciska högerpartier med plats i kongressen i Madrid. Det är detta koloniala beroende till Madrid som BNG och UPG vill bryta. 

– Därför bildades UPG 1964 som en tydlig marxistisk vänsterkraft. Bildandet av BNG 1982 slog också fast vikten av att arbeta för en enhet mellan alla patriotiska galiciska krafter. Men den enda organisation med social bas och kapacitet att mobilisera, både i val som på gatan är BNG. Vi hoppas att det ska avläsas i nästa års kommunal- och kongressval.

Och det behövs enhet och organisation, säger Rego för under den senaste femårsperioden har mer än 100.000 galicier emigrerat till andra EU-länder. Det är en konsekvens av den ekonomiska krisen och de som har emigrerat är i första hand ungdomar, många med universitetsutbildning.

Galicien längst upp i nordvästra Spanien. BNG OCH VAL I GALICIEN

  • BNG:s bästa valresultat registrerades år 2000 då det fick 18,62 procent och tre mandat i kongressen i Madrid. Året efter fick man i valet till det galiciska autonoma parlamentet 17 mandat. I valet 2005 fick BNG och PSOE majoritet och delade på den autonoma regeringen. PSOE tog presidentposten medan BNG fick viceposten.
  • I valet 2012 sjönk röstetalet till sju mandat, eller 12 procent, mycket beroende på deltagandet i en regering med ett parti (PSOE) som var skandaliserat av korruption.
  • Förlusterna i det senaste valet gick till det Galiciska vänsteralternativet (Alternativa Galega de Esquerda) som bildades strax innan valet till det galiciska parlamentet 2012. Det är en politisk brokig front med inslag av den Förenade vänstern, det spanska kommunistpartiets (PCE) galiciska avdelning, socialdemokrater och galiciska nationalister som tillhörde BNG.

Dick Emanuelsson